• Զամբյուղում ապրանքներ չկան

Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն քաղաքականության նպատակն է տեղեկացնել bostan.am-ի այցելուներին, թե կայքում գնումներ կատարելու համար ինչ տվյալներ են հավաքագրվում, և ինչպես են դրանք օգտագործվում: 

 

Անձնական տվյալների պաշտպանություն

Կայքում գնումներ կատարելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել հետևյալ անձնական տվյալները`էլ. փոստ, անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոսահամար:
Ապահով և հարմարավետ ծառայություն մատուցելու համար Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը օգտագործվում է հետևյալ նպատակներով`
• Սպասարկում իրականացնելու համար
• Տեխնիկական բարդությունների դեպքում աջակցելու համար
• Ձեր պահանջները ավելի արդյունավետ բավարարելու համար
• Նորությունների կամ նոր ծառայությունների մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար
• Հատուկ առաջարկների մասին տեղեկատվություն ուղարկելու համար

 

bostan.am-ը ապահովում է Ձեր տրամադրած տեղեկատվության գաղտնիությունը և չի տրամադրում երրորդ կողմին:

 

Տեղեկանիշների (cookies) ֆայլերի օգտագործում

bostan.am կայքը օգտագործում է տեղեկանիշներ (cookies): Տեղեկանիշները տառաթվային տողեր են, որոնք ստեղծվում են կայքում: Կայք այցելելիս դրանք կրկնօրինակվում են Ձեր համակարգչի մեջ: Տեղեկանիշները անվտանգ են համակարգչի համար և անձնական տեղեկատվություն չեն հավաքագրում: Դրանց շնորհիվ կայքից օգտվելը դառնում է ավելի արագ և հարմարավետ: